Informații cu privire la proiectul Construire Hotel P+3E+M", cod SMIS 114335

 

În perioada de 02.10.2018  și  31.03.2023 firma S.C. SAMINSTAL S.R.L. cu sediul în municipiul Satu Mare, localitatea Vetiș, str. Principală, nr. 15, județul Satu Mare, CUI 17499046, J 30/518/2005 a finalizat proiectului cu titlul: „Construire Hotel P+3E+M", cod SMIS 114335, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 3215 / 02.10.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației- în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

 

Valoarea totală a investiției a fost de 7846923.71  lei, din care asistență financiară nerambursabilă este de 4.494.280,57 lei, din care 3.820.138,48 lei din FEDR și 674.142,09 lei din Bugetul Național.

 

Proiectul a fost implementat în Municipiul Satu Mare, str. Gorunului, nr. cadastral 151292, Jud. Satu Mare, prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 -îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2- Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului „Construire Hotel P+3E+M" este dezvoltarea turismului din județul Satu Mare prin crearea unui hotel care oferă servicii inovative crescând productivitatea muncii.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

· Construirea hotelului SAMI de 3 stele cu o capacitate de 60 de locuri de cazare care va furniza servicii hoteliere inovative și certificate pentru calitate.

· Internaționalizarea serviciilor hoteliere prin alianțe strategice și participarea la un târg de turism

 

Rezultatele proiectului:

· Hotelul SAMI de 4 stele, cu 30 de camere și 60 de locuri de cazare, oferă: servicii de cazare de bază, servicii de cazare în pachete turistice, servicii complementare.

· Implementarea certificării sistemului de management integrat conform SR EN ISO 9001:2015 SR EN ISO 14001:2015,SR OHSAS 18001:2008; Certificarea se va face pentru domeniul de activitate: Hoteluri și alte facilitați de cazare.

· Participarea la activități de internaționalizare, respectiv la târgul de turism din Budapesta

 

Impactul investiției la nivelul local/ regional:

· Dezvoltarea ofertei turistice;

· Creșterea calității serviciilor oferite în turism;

· Valorificarea patrimoniului natural- turism balnear;

· Crearea de locuri de muncă;

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.